Preguntas de Félix Crespo sobre el “Estudio percepción social patrimonialización de la fiesta fallera”

Preguntas y Respuestas realizadas en la pasada Comisión de Desarrollo Humano previa al Pleno de mayo.

En relación a uno de los expedientes generados por el Servicio de Cultura Festiva, “Estudio percepción social patrimonialización de la fiesta fallera”, el concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas :

1) ¿En qué va a consistir el estudio?

L’estudi consisteix en una valoració, mitjançant enquesta, de la percepció social que entre el món faller es té de la festa i de la seua dimensió patrimonial, incidint en les diverses àrees i elements de la mateixa, però fent també una completa caracterització sociodemogràfica del col·lectiu faller de la ciutat de València

2) ¿Cuál es la finalidad y objetivos del citado estudio?

La finalitat de l’estudi és completar una visió integral de la festa, junt a un estudi d’impacte turístic, un altre d’impacte econòmic i un altre de caràcter mediambiental, per així poder posar en marxa un Pla Estratègic municipal per a les Falles, especialment arran dels compromisos adquirits institucionalment amb la seua Declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre de 2016

3) ¿A quién va dirigido este estudio?

A la xarxa associativa fallera, formada per les comissions falleres censades a la ciutat de València .

4) ¿Se van a realizar encuestas? ¿A quiénes?

Una enquesta amb una mostra de 1.100 entrevistes personals presencials amb qüestionari semidirigit, a fallers i falleres de més de 18 anys, seguint un mostreig aleatori representatiu  segons gènere , edat  i  districtes

5) ¿Qué empresa, universidad o colectivo va a realizar el estudio? ¿Por qué importe se va a adjudicar?

L’empresa que el va a realitzar és Invest Group, per un import de 17.550 € més IVA

6) ¿Se ha contratado o en qué fecha se va a contratar?

Ja  s ‘ha efectuat  la  contractació .

7) ¿Cuál va a ser la fecha de su realización?, ¿Cuándo se va a presentar dicho estudio? Félix Crespo Hellín

L’informe del treball s’ha de lliurar abans de l’1 de juliol de 2017. L’estudi es presentarà conjuntament amb la resta d’estudi d’impacte esmentats, quan tots ells estiguen acabats

Ciberfallas Fallas de Valencia Fallas programa de Fallas 2018 con todos los eventos de fallas, calendario y horario de mascletaes y castillos, la ofrenda de fallas Web online decana de las fallas de Valencia. Fiestas de la comunidad Valenciana

Interagrupación de Fallas de Valencia malestar por polémica surgida con la encuesta sociológica
Crespo: Fuset encarga una encuesta a dedo que provoca de nuevo el malestar del colectivo fallero

Deja tu comentario

commentario

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *