Reunió Xarxa Museus Fallers

Representants del Museu de l’Artista Faller i del Museu Faller de València s’han reunit amb responsables dels museus fallers de Gandia, Alzira, Xàtiva i Cullera en el marc de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers constituïda l’any passat. L’objectiu d’esta trobada ha sigut la posada en marxa de treballs conduents a la creació d’una imatge de marca corporativa comuna i una campanya de difusió de la Xarxa, així com començar a fixar mecanismes estables de col·laboració institucional i a promoure projectes concrets per a desenvolupar la marca “museus fallers” i fomentar mancomunadament la protecció i promoció del patrimoni faller des dels museus fallers valencians.

El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacat la “importància de coordinar els treballs necessaris per a garantir que les Falles mantinguen, preserven i transmeten un llegat cultural, festiu i patrimonial importantíssim i que ho facen en les millors condicions de dignitat, professionalització i excel·lència”. A més, ha reivindicat “un treball en comú que done resposta eficientment als reptes que planteja la preservació del patrimoni cultural faller perquè la nostra ciutat i la nostra festa gran puguen traure’n profit en clau econòmica, amb la generació d’un turisme cultural sostenible i de qualitat”.

——

Representantes del Museo del Artista Fallero y del Museo Fallero de València se han reunido con responsables de los museos falleros de Gandia, Alzira, Xàtiva y Cullera en el marco de la Red Valenciana de Museos Falleros constituida el año pasado. El objetivo de este encuentro ha sido la puesta en marcha de trabajos dirigidos a la creación de una imagen de marca corporativa común y una campaña de difusión de la Red, así como empezar a fijar mecanismos estables de colaboración institucional y a promover proyectos concretos para desarrollar la marca “museos falleros” y fomentar mancomunadamente la protección y promoción del patrimonio fallero desde los museos falleros valencianos.

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha destacado la “importancia de coordinar los trabajos necesarios para garantizar que las Fallas mantengan, preserven y transmitan un legado cultural, festivo y patrimonial importantísimo y que lo hagan en las mejores condiciones de dignidad, profesionalización y excelencia”. Además, ha reivindicado “un trabajo en común que dé respuesta eficientemente a los retos que plantea la preservación del patrimonio cultural fallero para que nuestra ciudad y nuestra fiesta grande puedan sacar provecho en clave económica, con la generación de un turismo cultural sostenible y de calidad”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *